Korábbi almok

“D” alom

D.O.B.: 07.10.2022 – 3 kislány és 3 kisfiú
Cloud Nine de Ria Vela X HSCH, HCH Headtheaway’ Riesling

Chateau alom

D.O.B.: 29.08.2020 – 2 kislány és 4 kisfiú
HJCH, HSCH, HCH Bourbon Vanille Charmeur Jean-Louis X HSCH, HCH Headtheaway’ Riesling

Wine Selection alom (“R”)

D.O.B.: 15.03.2018 – 2 kislány és 1 kisfiú
Belgium Ch, Dutch Ch, Dutch JCH House Calls v.d. Beerse Hoeve x Vice Veteran EUW ‘21 HSCH Headtheway’s Just Like This

“W” alom

D.O.B.: 12.05.2015 –  1 kisfiú
JEW’07, INT CH, SPA/PT/GBZ/DK CH, HR JCH Ritzilyn Rick O’Shay x HSCH Edenfyl Drama Queen

“J” alom

D.O.B.: 13.08.2012 –  7 kislány és 3 kisfiú
HSCH. ROCh. HJCH. RoJCH. SkJCh. HRJCh. Bonett Bride Caffe Macchiato EUROPEAN WINNER 2012 x HSCH Edenfyl Drama Queen

“B” alom

D.O.B.: 28.07.2011. –  3 kislány és 1 kisfiú
Int CH, ICH, HCH, ÖCH Dewmist Sandoliano x Erdőskerti Irma

“A” alom

D.O.B.: 24.07.2007. –  3 kislány és 4 kisfiú
ChHun Brave Benjie Z Lesnych Ostepow x Erdőskerti Irma

“D” alom

D.O.B.: 07.10.2022 – 3 kislány és 3 kisfiú
Cloud Nine de Ria Vela X HSCH, HCH Headtheaway’ Riesling

Chateau alom

D.O.B.: 29.08.2020 – 2 kislány és 4 kisfiú
HJCH, HSCH, HCH Bourbon Vanille Charmeur Jean-Louis X HSCH, HCH Headtheaway’ Riesling

Wine Selection alom (“R”)

D.O.B.: 15.03.2018 – 2 kislány és 1 kisfiú
Belgium Ch, Dutch Ch, Dutch JCH House Calls v.d. Beerse Hoeve x Vice Veteran EUW ‘21 HSCH Headtheway’s Just Like This

“W” alom

D.O.B.: 12.05.2015 –  1 kisfiú
JEW’07, INT CH, SPA/PT/GBZ/DK CH, HR JCH Ritzilyn Rick O’Shay x HSCH Edenfyl Drama Queen

“J” alom

D.O.B.: 13.08.2012 –  7 kislány és 3 kisfiú
HSCH. ROCh. HJCH. RoJCH. SkJCh. HRJCh. Bonett Bride Caffe Macchiato EUROPEAN WINNER 2012 x HSCH Edenfyl Drama Queen

“B” alom

D.O.B.: 28.07.2011. –  3 kislány és 1 kisfiú
Int CH, ICH, HCH, ÖCH Dewmist Sandoliano x Erdőskerti Irma

“A” alom

D.O.B.: 24.07.2007. –  3 kislány és 4 kisfiú
ChHun Brave Benjie Z Lesnych Ostepow x Erdőskerti Irma

Menü