Luca

HSCh Headtheway’s
Just Like This
,,Luca”

(HSCH. ROCh. HJCH. RoJCH. SkJCh. HRJCh. Bonett Bride Caffe Macchiato EUROPEAN WINNER 2012 x HSCH Edenfyl Drama Queen)

Születési idő: 2012.08.13

HD: 4-5 (BVA)
ED:0/0 (MKOE)
OCD: MENTES (MKOE)
PRA1: MENTES (Laboklin)
PRA2: MENTES (Laboklin)
prcd-PRA: MENTES (Laboklin)

BIS#2 BOB#3 BOS#2 CACIB#1 ResCACIB#2 CAC#11 ResCAC#3

2019 WELLS EURÓPA
KIÁLLÍTÁS

champion osztály RESCAC!

2016 CLUB SHOW
(HU)

BEST IN SHOW

2016 SPECIAL RETRIEVER SHOW (HU)

BEST IN SHOW

2014 BRNO EURÓPA KIÁLLÍTÁS

nyílt osztály GYŐZTES

Hungária Show
Champion

Lenke
Menü